Llanmaes Online

Welcome to the Llanmaes village website

St Davids Day Afternoon Welsh Tea

Andy HigginsComment

You are cordially invited to a St. David’ s Day Welsh Afternoon Tea.           
At the Village Hall, Llanmaes, at 2pm on Thursday March 1st, 2018. 

This free social event is being organised by Llanmaes Ladies, a friendly group which meets monthly in the Blacksmiths Arms. 
Tea, coffee and cake available
You are welcome to bring any other drinks, including alcoholic ones, yourself!
Come and meet the neighbours and have a chat with us. We hope this will become a regular event. 
RSVP by February 24th if possible, telling us how many people from your house will be coming, and if you would like any help with transport. 
Please respond to: Gail Kirkham – 792543  or Jackie Wright – 07976 698325 or gailtalks@hotmail.com. 


FE'CH GWAHODDIR YN CORDIAL I DE BRYNHAWN CYMREIG DYDD GŴYL DEWI.  
Yn Neuadd y Pentref, Llanmaes, am 2 o'r gloch dydd Iau, Mawrth 1af, 2018. Mae'r digwyddiad cymdeithasol am ddim yn cael ei drefnu gan Ferched Llanmaes, grŵp cyfeillgar sy'n cyfarfod bob mis yn y Blacksmiths Arms. Yr unig gost fydd, goffi, a gacen. Mae croeso i chi ddod ag unrhyw ddiodydd eraill, gan gynnwys rhai alcoholig, eich hun! Dewch i gwrdd â'r cymdogion. Gobeithiwn y bydd hyn yn ddigwyddiad rheolaidd.
RSVP erbyn 24ain o Chwefror os yw'n bosibl, gan ddweud wrthym faint o bobl o'ch ty fydd yn dod, ac os hoffech gael unrhyw help gyda thrafnidiaeth.
Ymatebwch i: Gail Kirkham – 792543, gailtalks@hotmail.com  neu Jackie Wright – 07976 698325